Kestliku arengu eesmärgid

Kestliku arengu eesmärgid

Hemtexi eesmärgiks on kestlik väärtusteahel. Kõike ei ole siiski üleöö võimalik saavutada ning teeme seetõttu pidevalt oma eesmärkide nimel tööd. Oleme juba palju korda saatnud, ent pikk tee on veel minna.

Töötame igapäevaselt kestliku väärtusteahela nimel. Teame, et to do-nimekiri on pikk, kuid seetõttu usaldame tegevusviisi, mille raames võetakse samm korraga, selmet üritada kõike korraga valmis saada. Oleme valinud teatud valdkonnad, millele keskendumine on meiepoolne panus ÜRO poolt seatud kestliku arengu eesmärkidele aastaks 2030. Need valdkonnad on sooline võrdõiguslikkus, tööhõive ja majanduskasv, puhas vesi ning sanitaaria ja säästev tootmine ning tarbimine.

.