Meie kaubatarnijad

Kõik meie kaubatarnijad peavad allkirjastama ja järgima meie eetikanõudeid.

Hemtexi müüdavad tooteid pärinevad erinevatest riikidest, mis omakorda tähendab keerukamat tarneahelat. Meil endal ei ole tootmistehaseid, mis tähendab, et on veelgi olulisem, et teaksime töötingimused olevat head ning et hoolt kantakse ka keskkonna eest.

Veendumaks, et meie tooted valmistatakse eetiliselt aktsepteeritavates tingimustes, peavad kõik meie tarnijad allkirjastama ja järgima meie eetikanorme (Code of Conduct) ning kemikaaliregulatsioone (Restricted Substances List). Oma lepingute abil soovime tagada head töötingimused töötajatele ning selle, et ei kasutataks lapstööjõudu. Lisaks tuleb kohelda hästi loomi ning võtta arvesse loodust näiteks vihmametsadest hoolimise näol.

Külastame regulaarselt omi tarnijaid ning teeme tehasekülastusi. Nende visiitide raames kontrollime palgasüsteeme, töötingimusi, majandustegevust ja keskkonnamõjusid. Meile on väga oluline, et saaksime tagada kontrollitud tarneahela.

Töö tarneahelaga on pidev arenguprotsess. Tagamaks paremat ühist tulevikku, soovime oma tarnijatega luua dialoogi ning usalduse.

Sellised on meie tegevusreeglid:

Mitmetes maades, kus meie tooteid valmistatakse, ei pruugi olla keskkonna-, inim- ja tööõigusteemade osas piisavat seadusandlust. On riike, kus jällegi on piisav seadusandlus, ent piisav ametkondadepoolne järelvalve on puudulik. Tagamaks, et meie tooteid valmistatakse aktsepteeritavates töötingimustes, oleme koostanud oma ettevõttes tegevusreeglistiku, mida kõik meie tarnijad kohustuvad järgima. Enne koostöö algamist uue tarnijaga viime alati läbi kontrolli, mille raames vaatame, kui edukalt tarnija meie reeglistikku järgib.

Tegevusreeglistikus seame nõuded alljärgnevale:

  • Et järgitaks seadusi ja määrusi 
  • Et töötajal oleks õigus töötingimustega seotud nõupidamiseteks ning õigus liituda ametiühinguga
  • Et järgitaks diskrimineerimiskeeldusid 
  • Et palk ja kompensatsioonid makstaks vastavalt kehtivatele reeglitele
  • Et ületöö ei ületaks kehtivaid regulatsioone ning selle eest makstakse kompensatsiooni
  • Et töökohal oleks arvestatud tervise ja turvalisusega seotud teemadega
  • Et järgitaks lapstööjõu kasutamise keeldu
  • Et järgitaks suunitöökeeldu
  • Et võetakse arvesse keskkonda ning jäätmekäitlus oleks korrektne.