Püsikliendiprogrammi tingimused

Club Hemtex püsikliendiprogrammi tingimused, Eesti

(Viimati uuendatud 02.12.2021)

Club Hemtex on püsikliendiprogramm, mis on mõeldud kõigile kodusisustusest huvitunutele. Püsikliendina saad parimaid nippe, inspiratsiooni ning suurepäraseid pakkumisi otse e-postile. Võime sind vahel ostunädalale, VIP-õhtutele ja esmaesitlustele kutsuda. Püsikliendiks liitumise ja püsikliendipakkumiste kasutamise eelduseks on e-kirjade aktsepteerimine, sest Club Hemtexi püsikliendiprogrammi eesmärgiks on suhtlus oma liikmetega.

Need tingimused kehtivad sinu kui isiku ja Hemtex AB (ettevõtte registrikood 556132-7056, aadress Druveforsvägen 8, Box 495, 501 13 Borås) vahel. Registreerides end Club Hemtexi püsikliendiks aktsepteerid neid tingimusi.

Antud tingimusi võidakse uuendada. Leiad uusimad tingimused siit. Kui püsikliendiprogrammi tingimuste osas tehakse märkimisväärseid muudatusi, saadame uuendatud tingimused sinu poolt registreeritud e-postiaadressile. Kui sa ei aktsepteeri muudatusi, on sul õigus alati oma liikmestaatus lõpetada.

Püsikliendistaatus

Club Hemtexi püsikliendistaatud eeldab, et oled vähealt 16-aastane, sul on mobiiltelefoninumber, e-postiaadress ning resideerud Eestis. Club Hemtexi püsikliendiprogrammiga võivad liituda ainult füüsilised isikud ning liikmestaatus hõlmab vaid oma leibkonna siseseid oste. Püsikliendistaatus on isikustatud ning seda ei saa üle kanda.

Liikmetasu

Club Hemtex püsikliendiprogramm on tasuta.

Püsikliendipakkumised


Ainulaadsed soodustused

Meie eesmärgiks on nii veebipoes kui kauplustes sulle püsikliendina pakkuda soodustusi nii Hemtexi kui Hemtexi poolt valitud koostööpartnerite poolt. Hemtexil on õigus seada piirmäärad ühe kliendi poolt ostetava koguse osas. Tootemäära piir on üldiselt 10 tk. ühe kliendi kohta, see võib aga olla erinevate kampaaniate puhul erinev. Pakkumisi võidakse edastada nii omades kui kolmandate osapoolte kanalites, näiteks sotsiaalmeediaplatvormidel ning muus vastavas keskkonnas. Personaalsete pakkumiste võimaldamiseks käsitleme järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed (e-postiaadress, püsikliendinumber ja mobiilteelfoninumber), püsikliendiinfo, ostuajalugu, võrguaadress, tooteteave ja meie veebipoe kasutusinfo (või kui oled reageerinud Hemtexi postitustele sotsiaalmeedias). Antud teabe käsitlemine on vältimatu, et saaksime parandada sulle püsikliendina suunatud pakkumisi ning pakkuda sulle mugandatud soodustusi.

Selle kohustuse täitmiseks analüüsib Hemtex erineval moel sinu kohta kogutavat infot ning klassifitseerib sind erinevatesse kliendigruppidesse. See tähendab, et võime saata sulle erinevaid pakkumisi ja sõnumeid vastavalt sellele, millisesse kliendigruppi meie kommunikatsioonisüsteemis kuulud.


Veebilehe isikustamine

Hemtex soovib oma klientidele ka veebipoes alati personaalset ostukogemust pakkuda. Selleks, et pakkuda sulle personaalset ostukogemust, käsitleme sinu isikuandmeid, näiteks seadmeinfo, tegevusviise jm. Analüüsime antud infot mõistmaks paremini, millist infot ja toiminguid meie veebilehel eelistad. Selliselt saame mugandada kasutajakogemust ning veenduda, et pakume sulle alati aktuaalset infot ja teavet. Näideteks isikustatud toimingute ja kommunikatsiooni osas on tootesoovitused, nipid, inspiratsioon ja sisustusideed ning otsingutulemused.

 

Nipid, inspiratsioon ja ideed

Saad e-postiga otse oma koju meie parimad nipid ja inspiratsiooniallikad. Püsikliendina saad ka meie uudiskirja, millest leiad inspiratsiooni, ideid ja pakkumisi, millest ei tohiks ilma jääda. Selle võimaldamiseks käsitleme isikuandmeid nagu nimed, e-postiaadressid, ostuajalugu ning tegevusviisid. Vajame sinu andmeid sinuga suhtlemiseks, eripakkumistest teavitamiseks ning uudiskirja toimivuse jälgimiseks. Loe personaalsete pakkumiste kohta täpsemalt valikust Ainulaadsed pakkumised.


Personaalne lehekülg hemtex.ee lehel

Meie püsikliendina saad aadressil hemtex.ee enda kasutusse isikliku konto.

Lehel võid muuhulgas:
• tutvuda aktuaalsete pakkumistega
• kontrollida ostuajalugu

Võimaldamaks sulle kasutajakontot ning pakkuda selle juurde kuuluvaid boonuseid, peame sinu isikuandmeid töötlema. Loe meie isikuandmete töötlemise kohta täpsemalt siit.

Kommunikatsioon

Selleks, et saaksid omi püsikliendipakkumisi kasutada ning liikmestaatuse ja põnevate sündmuste kohta infot saada, saadame sulle läbi erinevate kanalite sõnumeid – näiteks e-postiga, tekstisõnumiga, tavapostiga ning läbi sotsiaalmeediaplatvormide, rakenduste ning teiste samalaadsete kanalite.

Liikmestaatuse lõpetamine

Club Hemtex püsikliendistaatus kestab määramata ajani, kuniks selle ise üles ütled või Hemtex selle lõpetab. Võttes ühendust meie klienditoega, võid oma liikmestaatuse millal tahes lõpetada. Meie kontaktandmed leiad valikust Kontaktid.

Kui 3 aasta jooksul pole sooritatud ühtki toimingut, katkeb staatus automaatselt. Liikmestaatuse kuritarvitamise korral jätab Hemtex endale õiguse staatus koheselt lõpetada.

Vastutus

Hemtex ei vastuta võimalike kahjude eest, mille on põhjustanud tehnilised rikked, nõrgenenud toimingud, seadlusandlus, riiklikud meetmed, sõjategevus, streigid, blokaadid, boikotid, töökatkestused, mässud või muud sedalaadi tingimused, mis võivad sinu Club Hemtexi püsikliendistaatust mõjutada. Streike, blokaade, boikotte ja töökatkestusi puudutav kehtib ka juhul, kui Hemtex on ise nendega seotud või eelmainitud konfliktmeetmed on Hemtexi vastu suunatud. Hemtex ei ole ka muudel juhtudel kohustatud hüvitama kahjusid, mis võib tekkida tavapärast ettevaatlikust rakendades. See ei puuduta vastutust, mida ei saa välja arvata kohustava seadusandluse tõttu. 

Isikuandmed

Isikuandmete käsitlemine

Täitmaks nendest püsikliendiprogrammitingimustest tulenevaid kohustusi, peame sinu isikuandmeid käsitlema. Sinu isikuandmete käsitlusviis on näha antud tingimuste raames, kuid leiad isikuandmete käsitlemise osas lisainfot siit.

Isikuandmete lehelt võid lugeda muuhulgas sinu isikuandmete kasutusotstarbest, käsitlemise seaduslikust alusest, sinu andmete kontrolliks õigustatud ettevõtete kohta, isikuandmete sälitamise perioodist ning infoturbega seotud õiguste kohta.


Sinu õigused

Käsitleme sinu isikuandmeid vaid juhul, kui see on vältimatult vajalik oma kohustuste täitmiseks püsiklientide ees. Soovime siinkohal tuletada meelde, et võid millal tahes keelata otseturunduse või loobuda Club Hemtexi püsikliendistaatusest. Sul on õigus teha valikuid nõusoleku haldamisel (küpsiste valik) selle raames, kuidas sinu tegevusega seotud isikuandmeid käsitleme.

Kui soovid oma liikmestaatuse lõpetada, eemaldame sinu püsikliendistaatusega seotud isikuandmed. Tulenevalt võimalikest seadusandlikest põhjustest või kohustavast seaduslikust alusest, võime isegi peale Club Hemtexi püsikliendistaatuse lõpetamist jätkata teatud isikuandmete käsitlemist (näiteks raamatupidamisseadusega seotud toiminguinfo või juhul, kui käsitleme anonüümset infot majandustegevuse arendamiseks vms).

Kui nõuad oma isikuandmete käsitlemist piiramist vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele, ei saa sa meilt pakkumisi ajavahemikul, mil käsitlemine on piiratud.

Kui soovid lisateavet oma isikuandmete käsitlusviiside osas, võta ühendust andmekaitsespetsialistiga: dataskyddsombud@hemtex.se

Kontakt

Võid Hemtexi klienditoega võtta ühendust kõikide sinu püsikliendistaatusega seotud teemade või küsimuste korral. E-post: klienditugi@hemtex.ee
Telefon: +372 59 081828