Jätkusuutlikult toodetud puuvill

Jätkusuutlikult toodetud puuvill

Puuvillatootmine vajab palju vett ning kemikaale. Kuigi puuvillatootmine hõlmab vaid 4% maailma põllumaadest, kulutab see siiski kuni 25% kasutatud putukamürkidest ning 10% kõikidest teistest kasutatud tõrjevahenditest. Hiljemalt aastaks 2025 peab Hemtexi poolt kasutatav puuvill pärinema kestlikest allikatest.

Soovime valida jätkusuutlikult toodetud puuvilla
Tahame Hemtexis olla vastutustundlikud ning töötada jätkusuutlikumalt toodetud puuvilla nimel, sest oleme ju üks Põhjamaade suurimatest sisustustekstiilikettidest. Jätkusuutlikum puuvillatootmine tähendab tootmisalade tõhustamist, et vee ja kemikaalide hulka vähendada. Lisaks soovime edendada ka paremaid töötingimusi ning piirkondade keskkonnahoolekannet. Tegemist on pikemaajalise tööga.

Oleme ka Better Cotton Initiative´i (BCI) liige. BCI tagab jätkusuutlikumalt valmistatud puuvilla kasutamise ning paremad töötingimused. Suurendame Aafrikas toodetud puuvilla kogust (CmiA), kasutame enam ökoloogiliselt toodetud Global Organic Cotton Standard (GOTS) ja Organic Cotton Standard (OCS) puuvilla.

BCI - Better Cotton Initiative
BCI töötab ülemaailmse jätkusuutlikuma puuvillatootmise nimel, võttes arvesse nii põllumehed kui ka keskkonna. BCi eesmärgiks on muuta jätkusuutlikult toodetud puuvill lihtsamini kättesaadavaks tooraineks.  

BCI keskendub pikemaajalisele tööle, mille eesmärgiks on saavutada kestev jätkusuutlik areng. See tähendab kemikaalide kasutamise vähendamist, veetagavarade eest hoolitsemist ning veelgi tõhusamat vee kasutust. Tähtis on ka vastutustundlik põllumaa kasutamine, looduse mitmekülgsuse säilitamine ning korrektsete töötingimuste tagamine.  

CmiA – Aafrikas toodetud puuvill
CmiA (cotton made in Africa) on tootmisstandard, mis hõlmab puuvillatootmist Sahara lõunapoolsemates maades. Tootmine peab olema tagatud vaid väikse koguse kemikaalide ja väetistega, või siis üldse ilma nendeta. Kogu CmiA-sertifitseeritud puuvilla kastetakse ainult vihmaveega.  

Ökoloogiline puuvill
Õkoloogilist puuvilla kasvatatakse keskkonda silmas pidades. Selle kasvatamisel ei tohi kasutada taimekaitsemürke, väetisi ega geneetiliselt muundatud kiude. Kogu ökoloogiline puuvill, mida me Hemtexis kasutame, on GOTS või OCS sertifitseeritud.

Rohkem infot leiad:
global-standard.org
bettercotton.org
cottonmadeinafrica.org